Match statistics for Australia v England on 22 Nov 2003 at the Stadium Australia stadium in Sydney, Australia

Australia v England

on 22 Nov 2003

at Stadium Australia, Sydney, Australia