Match statistics for England v France on 16 Nov 2003 at the Stadium Australia stadium in Sydney, Australia

England v France

on 16 Nov 2003

at Stadium Australia, Sydney, Australia