Match statistics for Germany v Belgium on 25 Nov 1990 at the Hanover stadium in Hanover, Germany

Germany v Belgium

on 25 Nov 1990

at Hanover, Hanover, Germany