Match statistics for Germany v Belgium on 25 Apr 1999 at the Heidelburg stadium in Heidelburg, Germany

Germany v Belgium

on 25 Apr 1999

at Heidelburg, Heidelburg, Germany