Match statistics for Hungary v Bosnia & Herzegovina on 24 Sep 2005 at the Esztergom stadium in Esztergom, Hungary

Hungary v Bosnia & Herzegovina

on 24 Sep 2005

at Esztergom, Esztergom, Hungary