Match statistics for Israel v Bulgaria on 21 May 2000 at the Herzliya stadium in Herzliya, Israel

Israel v Bulgaria

on 21 May 2000

at Herzliya, Herzliya, Israel