Match statistics for Israel v Serbia & Montenegro on 14 May 2000 at the Herzliya stadium in Herzliya, Israel

Israel v Serbia & Montenegro

on 14 May 2000

at Herzliya, Herzliya, Israel