Match statistics for Italy v Poland on 05 Oct 1980 at the Glauchau stadium in Glauchau, Germany

Italy v Poland

on 05 Oct 1980

at Glauchau, Glauchau, Germany