Match statistics for Kenya v Namibia on 16 Aug 2003 at the Nairobi stadium in Nairobi, Kenya

Kenya v Namibia

on 16 Aug 2003

at Nairobi, Nairobi, Kenya