Match statistics for Kenya v Zimbabwe on 28 Sep 2002 at the Nairobi stadium in Nairobi, Kenya

Kenya v Zimbabwe

on 28 Sep 2002

at Nairobi, Nairobi, Kenya