Match statistics for Kenya v Zimbabwe on 25 May 2003 at the Nairobi stadium in Nairobi, Kenya

Kenya v Zimbabwe

on 25 May 2003

at Nairobi, Nairobi, Kenya