Match statistics for New Zealand v France on 20 Nov 2003 at the Stadium Australia stadium in Sydney, Australia

New Zealand v France

on 20 Nov 2003

at Stadium Australia, Sydney, Australia