Men's International Rugby Union

Games played by Samoa from 11 Nov 2000 to 18 Nov 2000

Total Points For
4852
Avg Points For
21.1
Total Points Against
5231
Avg Points Against
22.74
Total Points Difference
-379
Avg Points Difference
-1.65
DateTeam AScoreTeam BGroundAttendance
18 Nov 2000Scotland31 - 8
8 - 31
Scotland vs Samoa
SamoaMurrayfieldEdinburgh, Scotland
11 Nov 2000Wales50 - 6
6 - 50
Wales vs Samoa
SamoaMillennium StadiumCardiff, Wales