Men's International Rugby Union

Games played by Samoa from 13 Nov 2010 to 27 Nov 2010

Total Points For
4852
Avg Points For
21.1
Total Points Against
5231
Avg Points Against
22.74
Total Points Difference
-379
Avg Points Difference
-1.65
DateTeam AScoreTeam BGroundAttendance
27 Nov 2010Scotland19 - 16
16 - 19
Scotland vs Samoa
SamoaMurrayfieldEdinburgh, Scotland
20 Nov 2010England26 - 13
13 - 26
England vs Samoa
SamoaTwickenhamLondon, England
13 Nov 2010Ireland20 - 10
10 - 20
Ireland vs Samoa
SamoaLansdowne RoadDublin, Ireland