Match statistics for Soviet Union v Italy on 07 Nov 1987 at the Kishinev stadium in Kishinev, Moldova

Soviet Union v Italy

on 07 Nov 1987

at Kishinev, Kishinev, Moldova