Match statistics for Switzerland v Sweden on 01 Nov 1980 at the Yverdon stadium in Yverdon, Switzerland

Switzerland v Sweden

on 01 Nov 1980

at Yverdon, Yverdon, Switzerland