Match statistics for Thailand v China on 15 Nov 2003 at the Bangkok stadium in Bangkok, Thailand

Thailand v China

on 15 Nov 2003

at Bangkok, Bangkok, Thailand