Men's International Rugby Union

Games lost by Tonga to Fiji

Total Points For
1168
Avg Points For
13.12
Total Points Against
1706
Avg Points Against
19.17
Total Points Difference
-538
Avg Points Difference
-6.04
DateTeam AScoreTeam BGroundAttendance
16 Jul 2005Tonga19 - 24
19 - 24
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
05 Jun 2004Tonga26 - 27
26 - 27
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
07 Jun 2002Tonga22 - 47
22 - 47
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
26 May 2000Tonga22 - 25
22 - 25
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
26 Sep 1998Tonga15 - 32
15 - 32
Tonga vs Fiji
FijiBallymoreBrisbane, Australia
17 Jul 1993Tonga10 - 15
10 - 15
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
24 Mar 1990Tonga9 - 19
9 - 19
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
01 Jun 1988Tonga13 - 16
13 - 16
Tonga vs Fiji
FijiApia ParkApia, Samoa
20 Jul 1986Tonga3 - 16
3 - 16
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
27 Aug 1981Tonga8 - 18
8 - 18
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
08 Aug 1981Tonga8 - 10
8 - 10
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
05 Aug 1972Tonga9 - 10
9 - 10
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
22 Jul 1972Tonga6 - 17
6 - 17
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
15 Jul 1972Tonga10 - 18
10 - 18
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
22 Jul 1967Tonga6 - 9
6 - 9
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
08 Jul 1967Tonga6 - 18
6 - 18
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
15 Aug 1958Tonga10 - 11
10 - 11
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
02 Aug 1958Tonga14 - 17
14 - 17
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
03 Jun 1934Tonga8 - 30
8 - 30
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
01 Jun 1934Tonga6 - 16
6 - 16
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
01 Sep 1928Tonga3 - 12
3 - 12
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
16 Aug 1924Tonga3 - 14
3 - 14
Tonga vs Fiji
FijiTeufaivaNuku Alofa, Tonga
08 Jul 2017Tonga10 - 14
10 - 14
Tonga vs Fiji
Fiji
23 Jun 2012Fiji29 - 17
17 - 29
Fiji vs Tonga
Tonga
13 Aug 2011Fiji27 - 12
12 - 27
Fiji vs Tonga
Tonga
19 Jun 2010Fiji41 - 38
38 - 41
Fiji vs Tonga
Tonga
13 Jun 2009Fiji36 - 22
22 - 36
Fiji vs Tonga
Tonga
25 Jun 2005Fiji19 - 11
11 - 19
Fiji vs Tonga
TongaAlbert ParkSuva, Fiji
04 Jul 2003Fiji34 - 31
31 - 34
Fiji vs Tonga
TongaPrince Charles ParkNadi, Fiji
06 Jul 2002Fiji47 - 20
20 - 47
Fiji vs Tonga
TongaPrince Charles ParkNadi, Fiji8,000
16 Jun 2001Fiji25 - 20
20 - 25
Fiji vs Tonga
TongaChurchill ParkLautoka, Fiji8,000
26 Jun 1999Fiji39 - 37
37 - 39
Fiji vs Tonga
TongaTeufaivaNuku Alofa, Tonga
21 Jun 1997Fiji20 - 10
10 - 20
Fiji vs Tonga
TongaNational StadiumSuva, Fiji
15 Jul 1995Fiji41 - 7
7 - 41
Fiji vs Tonga
TongaNational StadiumSuva, Fiji
11 Jun 1991Fiji19 - 7
7 - 19
Fiji vs Tonga
TongaNational StadiumSuva, Fiji
08 Jun 1991Fiji34 - 4
4 - 34
Fiji vs Tonga
TongaNational StadiumSuva, Fiji
15 Jul 1989Fiji18 - 12
12 - 18
Fiji vs Tonga
TongaNational StadiumSuva, Fiji
08 Oct 1988Fiji17 - 3
3 - 17
Fiji vs Tonga
TongaPrince Charles ParkNadi, Fiji
29 Aug 1987Fiji32 - 9
9 - 32
Fiji vs Tonga
TongaNational StadiumSuva, Fiji
21 Jul 1984Fiji22 - 6
6 - 22
Fiji vs Tonga
TongaNational StadiumSuva, Fiji
07 Sep 1983Fiji38 - 10
10 - 38
Fiji vs Tonga
TongaApia ParkApia, Samoa
18 Jun 1983Fiji13 - 8
8 - 13
Fiji vs Tonga
TongaNational StadiumSuva, Fiji
28 Aug 1982Fiji39 - 4
4 - 39
Fiji vs Tonga
TongaNational StadiumSuva, Fiji
30 Jul 1977Fiji43 - 9
9 - 43
Fiji vs Tonga
TongaBuckhurst ParkSuva, Fiji
23 Jul 1977Fiji33 - 7
7 - 33
Fiji vs Tonga
TongaPrince Charles ParkNadi, Fiji
09 Jul 1977Fiji13 - 9
9 - 13
Fiji vs Tonga
TongaBuckhurst ParkSuva, Fiji
11 Jul 1973Fiji24 - 12
12 - 24
Fiji vs Tonga
TongaBuckhurst ParkSuva, Fiji
07 Sep 1968Fiji13 - 9
9 - 13
Fiji vs Tonga
TongaBuckhurst ParkSuva, Fiji
24 Aug 1968Fiji12 - 10
10 - 12
Fiji vs Tonga
TongaChurchill ParkLautoka, Fiji
07 Sep 1963Fiji25 - 9
9 - 25
Fiji vs Tonga
TongaBuckhurst ParkSuva, Fiji
31 Aug 1963Fiji8 - 5
5 - 8
Fiji vs Tonga
TongaChurchill ParkLautoka, Fiji
30 Jul 1947Fiji19 - 9
9 - 19
Fiji vs Tonga
TongaAlbert ParkSuva, Fiji
26 Jul 1947Fiji25 - 4
4 - 25
Fiji vs Tonga
TongaAlbert ParkSuva, Fiji
03 Jun 1932Fiji30 - 0
0 - 30
Fiji vs Tonga
TongaAlbert ParkSuva, Fiji
02 Jun 1932Fiji24 - 5
5 - 24
Fiji vs Tonga
TongaAlbert ParkSuva, Fiji
01 Jun 1932Fiji11 - 0
0 - 11
Fiji vs Tonga
TongaAlbert ParkSuva, Fiji
14 Aug 1926Fiji10 - 3
3 - 10
Fiji vs Tonga
TongaAlbert ParkSuva, Fiji
18 Jul 2015Fiji30 - 22
22 - 30
Fiji vs Tonga
Tonga
11 Jun 2016Fiji23 - 18
18 - 23
Fiji vs Tonga
Tonga